ADVIES
Samenwerken in een organisatie is mensenwerk. Om als organisatie succesvol te zijn – of het nu in de private of de publieke sector is – is het essentieel dat de medewerkers in hun kracht staan. Tegelijkertijd zijn organisaties altijd in beweging. En anders hun omgeving wel. Om als organisatie wendbaar te zijn en effectief te blijven, is het belangrijk om medewerkers hierin op een positieve manier mee te nemen. Waarbij we ook weten dat er tussen medewerkers, teams en afdelingen verschillen bestaan die weer voor een eigen dynamiek kunnen zorgen. Om dit alles in goede banen te leiden, is gerichte aandacht en inspanning van de leiding van een organisatie een vereiste.

Beter in je baan kan jouw organisatie helpen met advies – gekoppeld aan concrete hulp en ondersteuning – over samenwerking binnen en tussen afdelingen, het bevorderen van een positieve groepsdynamiek en de effectieve aanpak van veranderopgaven en verbetertrajecten. Zelfbewuste, op resultaat en samenwerking gerichte medewerkers maken een sterk team, een sterke afdeling of directie en een sterke organisatie.

Teamontwikkelingsprogramma’s ontstaan in de regel in co-creatie. De teammanager of directeur heeft en houdt de leiding over het proces. Beter in je baan ondersteunt de voortgang met kennis en ervaring op het gebied van groepsdynamica, gedrag en veranderprocessen. We hebben tevens altijd oog voor de interactie tussen de medewerker als persoon, haar of zijn rol en de organisatie die jullie zijn.

Persoon, rol, organisatie. Visuals: Hester Kaars.

Beter in je baan werkt onder andere met het zogenoemde ViP-model (voor nadere toelichting, zie coaching). We gaan op zoek naar belemmerende gedragspatronen die een team zichzelf in de loop van de tijd onbewust heeft aangeleerd. Dit wordt vastdenken genoemd. Vervolgens gaat het team op zoek waar de ruimte zit, de energie, de creativiteit, de sterke punten. Dit wordt vrijdenken genoemd. Medewerkers gaan aan de slag met de vraag hoe zij die sterke punten kunnen benutten en versterken. Alsook met de vraag welke actieve keuzes zij zélf kunnen maken, in plaats van af te wachten of anderen de schuld te geven. Ook gaan zij op zoek naar oplossingen, in plaats van als te blijven doen wat zij altijd deden, maar eigenlijk niet (meer) werkt.