COACHING
Eén-op-één coaching van Beter in je baan vindt in de regel plaats op onze eigen locatie in Den Haag. Een prettige en rustige omgeving is een goede basis voor de actieve gesprekken die we voeren om jou te helpen met het maken van de juiste keuzes, en met het in de praktijk brengen of uitvoeren hiervan.

Eén van de methoden die we gebruiken, is gebaseerd op het zogeheten ‘ViP-model’. De afkorting ViP staat voor meerdere zaken:
– Vastdenken in patronen: daar willen we vanaf.
– Vrijdenken in perspectief: daar willen we naar toe.
– Vier-i-principe: de methode die jou gaat helpen deze omslag maken.

Bij het vier-i-principe gaat het in de eerste plaats om inzicht. Handelen vanuit inzicht heeft een veel positievere uitwerking dan handelen op basis van aannames, oordelen en interpretaties. Als je vaker keuzes wilt maken vanuit inzicht, wees dan ook wat vaker nieuwsgierig en verwonder jezelf: wat gebeurt hier? Stel jezelf geregeld de vraag ‘Is dat zo?’ en schroom niet ‘waarom?’ te vragen als dat het inzicht vergroot.

In de tweede plaats is het van belang na te denken over jouw eigen intentie. Zet jij deze intentie consequent voorop bij de keuzen die je maakt? Of handel je te vaak uit angst of onzekerheid? Doe je dingen omdat je onbewust erkenning wilt krijgen, je gelijk wilt halen, aardig gevonden wilt worden, erbij wilt horen, jezelf wilt indekken etc? In onze geprekken ga jij op zoek naar wat je echt wilt. Handelen vanuit een innerlijke motivatie – jouw zuivere intentie – levert altijd een positieve bijdrage aan hetgeen dat jij tot stand wil brengen.

Het derde principe gaat over jouw inzet. Je oefent om in relevante situaties niet te handelen vanuit een reflex of automatisme, maar op basis van een bewuste koers. Je bepaalt daarbij voor jezelf welk gedrag en welke kwaliteiten je wilt laten zien, welk gedrag je achterwege laat, welke acties je gaat inzetten, wie je daarbij betrekt en wie niet etc. Het is van belang dat je volledig ‘ja’ zegt tegen jouw inzet.

In de vierde plaats gaat het over het opzoeken van interactie met je omgeving. In plaats van situaties te mijden of erover te piekeren, is het de kunst om jouw inzet in de praktijk te brengen. Door te oefenen, door fouten te maken, door te leren, door het te proberen. Je bepaalt voor jezelf welke zaken je wilt leren, welke situaties zich in jouw dagelijks leven voordoen om te oefenen, en welke kansen je zelf kunt creëren.

In onze coaching maken we daarnaast, voor zover nuttig en nodig, gebruik van inzichten uit andere methoden en technieken, zoals ‘voice dialogue’ en ‘transactionele analyse’.