INTERIM
Beter in je baan kent zowel de overheid als de particuliere sector van binnen uit. Bij de overheid hebben wij ervaring bij diverse ministeries, adviesorganen, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. In de particuliere sector kennen we branche-, beroeps- en consumentenorganisaties uit eigen ervaring, alsook de organisatie-advieswereld.

Wij kunnen hierdoor de verbinding leggen tussen de verschillende sectoren en belevingswerelden. Wij hebben veel ervaring met zowel de governance (omgang met leden en toezichthouders) als het primaire proces (waaronder collectieve belangenbehartiging) binnen verenigingen. We hebben een visie op verenigingsmanagement en organisatieontwikkeling.

Wij brengen bestuurlijke ervaring en affiniteit mee met financiën, meerjarenplan, jaarplan, voortgangsbewaking, jaarverslag en jaarrekening, personeelszaken, projectmanagement mede in relatie tot IT-processen, kennismanagement, business development & innovatie, marketing & communicatie. Ook heeft Beter in je baan ervaring met optreden in de media.