MARLIES MULDER
Marlies is oprichter en vennoot / mede-eigenaar van Beter in je baan. Zij richt zich op drie typen dienstverlening:

  • één-op-één coaching;
  • training in kleine groepen;
  • advies en programmaleiding met betrekking tot samenwerking, groepsdynamiek en de aanpak van veranderopgaven en verbetertrajecten binnen organisaties.

Zij heeft zich door de jaren heen verdiept in hoe je veranderingsprocessen kunt begeleiden. Naar haar idee zijn mensen geholpen als zij vanuit een vrij perspectief keuzes maken. Zichzelf niet gevangen zetten in hun eigen gedachten. Zich dus ‘vrijdenken’ en vervolgens stappen zetten die passen bij wie zij zijn.

Op basis van dit uitgangspunt heeft Marlies het ViP-model ontwikkeld (voor nadere toelichting, zie coaching). Door opleiding en ontwikkeling heeft zij dit model leren combineren en aanvullen met aspecten van ‘voice dialogue’ en ‘transactionele analyse’.

Contact
Marlies Mulder
BETER IN JE BAAN
Crispijnstraat 100bis
2513 SJ DEN HAAG
06-48080261
marlies@beterinjebaan.nl

ROB MULDER
Rob is vennoot / mede-eigenaar van Beter in je baan. Hij is een ervaren directeur, strateeg en belangenbehartiger. Hij is gepromoveerd econoom. Rob wil zijn kennis en ervaring graag inzetten en overdragen, om daarmee organisaties en hun medewerkers blijvend verder te helpen en in hun kracht te zetten. Hij richt zich op drie typen dienstverlening:

  • interim-management/directie/bestuur;
  • strategisch advies (purpose, maatschappelijke positionering, externe samenwerking, vertaling naar organisatie en werkprocessen);
  • belangenbehartiging (strategisch en operationeel, Den Haag en Brussel).

Kenmerkend voor Rob als directeur en adviseur zijn: dienend leiderschap, integriteit, bevordering van autonomie, mensen in positie brengen, teamspeler, reductie van complexiteit, omgevingsbewustzijn, goed oog voor governance.

Contact
Rob Mulder
BETER IN JE BAAN
Crispijnstraat 100bis
2513 SJ DEN HAAG
06-16064089
rob@beterinjebaan.nl